אנגלית לעולים ל-א' ולכתות א-ג
הסרטונים מציגים קטעי שיעור ותירגול לצורך התרשמות משיטת הלימוד
כתיבה ואיות
אוצר מילים
תירגול ABC
ABC הכרת ה
Verb to be
am/ is/ are
שמות גוף
Pronouns
שמות עצם
Nouns
שמות תואר
Adjectives
שאלות
Wh questions
הווה ממושך
Present progresive
פעלים בסיסי
Verbs basic form
Verb to have
have/ has
כל חומר הלימוד באנגלית לעולים לכתה א, לכתות א-ג. כל נושא כולל שיעור ומשחקי תירגול
ושינון. החומר מועבר בצורה קלה וידידותית, והופך את הלימוד למהנה ויעיל. הנושאים
:מוגשים לפי סדר הלימוד בבית הספר וכוללים
כיצד ניראות וכיצד נישמעות האותיות ABC - הכרת ה
אוצר מילים בסיסיות לפי קבוצות נושאים
שמות גוף - Pronouns
שמות תואר - Adjectives
Verb to have
Wh questions
פעלים מצב בסיסי
פעלים הווה ממושך
בנית משפטים בסיסיים

צפיה בכל מערכי
.השיעור המלאים
.פעילויות לשינון
.משחקי תירגול
.אלפי תרגילים ובעיות
! עזרה בשעורי בית


קידנט אתר הלומדות
והפעילויות החינוכיות לילדים