אנגלית לעולים ל-א' ולכתות א-ד
כל נושא כולל שיעור ומשחקי תירגול ושינון .החומר מועבר בצורה קלה וידידותית, והופך את הלימוד למהנה ויעיל.
הנושאים מוגשים לפי סדר הלימוד בבית הספר.
הסרטונים מציגים קטעי שיעור ותירגול לצורך התרשמות משיטת הלימוד
כתיבה ואיות
אוצר מילים
תירגול ABC
ABC הכרת ה
Verb to be
am/ is/ are
שמות גוף
Pronouns
שמות עצם
Nouns
שמות תואר
Adjectives
שאלות
Wh questions
הווה ממושך
Present progresive
פעלים בסיסי
Verbs basic form
Verb to have
have/ has